+30210-5555732 | +306944-444528 info@metalmandras.com

Πολιτική ποιότητας

Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΒΕΕ είναι εταιρεία παραγωγής προϊόντων Xάλυβα και Pvc. Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας αφορά:

Τον σχεδιασμό, κατασκευή και επένδυση προϊόντων Χάλυβα και Pvc για τεχνικά έργα.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλει στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, με την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας μέχρι την αποστολή στους πελάτες και την μετέπειτα εξυπηρέτηση τους.

Για να πετύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας:

Z

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την Εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των πρώτων υλών της, των παραγόμενων προϊόντων της και στην ικανοποίηση των πελατών της.

Z

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, θέτοντας στόχους ποιότητας, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση του Ενιαίου Σ.Δ.Π.

Z

Δίνει έμφαση στην πρόληψη κάθε λειτουργικής αστοχίας. Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας έχει οργανωθεί με βάση τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών της και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και άμεση υπέρβαση τυχόν δυσλειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε εντοπισμένο πρόβλημα λειτουργίας αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

Z

Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της διαδικασίας συντήρησης.

Z

Επιλέγει τους προμηθευτές της με κριτήρια ανάγκες της ελληνικής και διεθνής αγοράς, την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία, τη θέση τους στη διεθνή αγορά και τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων τους.

Z

Συνεργάζεται με τους πελάτες με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον ώστε να κατανοεί πλήρως τις ανάγκες και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Z

Επενδύει την συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Z

Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, βασίζεται στις απαιτήσεις που περιέχονται σε διεθνή πρότυπα, ενημερώνεται και συντάσσεται έγκαιρα σε οποιεσδήποτε αλλαγές.

Z

Χρησιμοποιεί σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας και ειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς της επιχείρησης.

Η επιχείρηση ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΒΕΕ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα. Μόνο με αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση της πελατείας της, την προσέλκυση νέων πελατών και την πρωτοπορία της απέναντι στον ανταγωνισμό.

Πιστεύουμε πως όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης μας στην αγορά αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους, Διοίκηση και Προσωπικό που εργάζονται για την πρόοδο της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΒΕΕ.

Espa 2020

Pin It on Pinterest

Share This